Phương thức thanh toán

tại Kicura® Nail Studio

Tại Kicura®, bạn có thể thanh toán thuận tiện bằng tiền mặt hoặc bằng phương thức thanh toán di động / kỹ thuật số của họ.

Bạn có biết rằng bạn cũng có thể kiếm được điểm tại Kicura®? Với thẻ Kicura của Mankido® – Liên hệ với chúng tôi.